Ocenjevanje 8. razred

PISNO OCENJEVANJE za 8. razred

v šolskem letu 2017/2018

Datumi pisnih ocenjevanj:

  • 17. januar 2018
  • 28. maj 2018

OSTALE OCENE

Učenci pridobijo ocene iz ustnega ocenjevanja in drugega dela.