Ocenjevanje 9. razred

PISNO OCENJEVANJE za 9. razred

v šolskem letu 2017/2018

Datumi pisnih ocenjevanj:

  • 16. januar 2018
  • 17. maj 2018

OSTALE OCENE

Učenci pridobijo ocene iz ustnega ocenjevanja in drugega dela.