NPZ FIZIKA

V Sloveniji je po trenutno veljavni zakonodaji obvezno preverjanje znanja ob koncu 9. razreda.

Od leta 2003 do leta 2005 se je imenovalo Zaključno preverjanje in ocenjevanja znanja,

Od leta 2006 naprej se imenuje Nacionalno preverjanje znanja.

Spletna stran RIC- državnega izpitnega centra za fiziko:http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120911034941/

Naloge in rešitve nacionalnega preverjanja znanja (NPZ):

Naloge po letih