KRESNIČKA

Naloge za tekmovanje iz znanja naravoslovja – Kresnička

DMFA vsako leto organizira tekmovanje iz znanja naravoslovja-KRESNIČKA.

Naloge so v PDF obliki, urejene po šolskih letih v spodnji tabeli. S klikom na posamezno šolsko leto se vam odprejo podmape, v katerih so naloge in rešitve po ravneh tekmovanja in  razredih.

Vse naloge so intelektualna lastnina DMFA.

 

Naloge po letih

Naloge od šolskega leta 2016/2017 dalje