LOGIKA IN RAZVEDRILNA MATEMATIKA

Lógika je filozofski nauk o mišljenju ter njegovih zakonitostih.
Logika v ožjem smislu je znanost o pravilnem sklepanju.
Tradicionalno je logika filozofska disciplina, v 19. stoletju pa je postala tudi del matematike in kasneje računalništva.

1. Pravila

Za začetek reševanja nalog je potrebno poznati nekatera pravila.

1. Pravila izjavne logike in nekaj primerov.

 

2. Razne naloge

1. Osnove logike sklepanja – naloge in rešitve

2. Vitezi in oprode – 993 nalog brez rešitev

3. Vitezi in oprode – 268 nalog in rešitve

4. Levičarji in desničarji – naloge in rešitve

 

3. Naloge iz revije LOGIKA in RAZVEDRILNA MATEMATIKA

Revija je od leta 2013/14 prosto dostopna na spletu http://logika.si/revija/vsebine.htm. Revija izhaja 4-krat letno.

Zbrane so naloge po letnikih revije od 2013/14 dalje.

Naloge in rešitve po revijah

4. Naloge iz tekmovanj iz LOGIKE

Zveza za tehnično kulturo Slovenije vsako leto organizira tekmovanje iz znanja logike. Tekmovanje se organizira na dveh nivojih: šolsko in državno.

Naloge so v PDF obliki, urejene po šolskih letih v spodnji tabeli. S klikom na posamezno šolsko leto se vam odprejo podmape, v katerih so naloge in rešitve po ravneh tekmovanja in  razredih.

Vse naloge so intelektualna lastnina ZOTKS.

 

Naloge od leta šolskega 2006/2007 dalje

 

5. Naloge iz tekmovanj iz RAZVEDRILNE MATEMATIKE

DMFA vsako leto organizira tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike. Tekmovanje se organizira na dveh nivojih: šolsko in državno.

Naloge so v PDF obliki, urejene po šolskih letih v spodnji tabeli. S klikom na posamezno šolsko leto se vam odprejo podmape, v katerih so naloge in rešitve po ravneh tekmovanja in  razredih.

Vse naloge so intelektualna lastnina DMFA.

Pravilnik in razpis

Podatki so dosegljivi na spletni strani http://www.dmfa.si/Tekmovanja/RM/

Naloge

Naloge od šolskega leta 2004/2005 dalje